Príloha č. 1 k VZN o ver. priestranstvách, ochrane ŽP a zeleni v obci.

Zoznam pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu, v obci Michal nad Žitavou:

 1. Lúčka – parcela č. 38
 2. Priestranstvo okolo obchodu Jednota – parcely č. 10/2, 11, 19, 10/1, 10/3
 3. Veľký močiar – parcely č. 6/1, 6/2, 493/2 časť, 499/8 časť
 4. Malý močiar – parcely č. 6/3, 506/1, 507/60 časť, 507/62 časť
 5. Miestny cintorín – parcely č. 2, 212/2, 5/1, 493/3 časť
 6. Silážne jamy – parcela č. 49/77
 7. Poštovný dvor – parcela č. 181/1, 176/4, 181/2 časť
 8. Obecná záhrada – parcela č. 410/6
 9. Ičkova lúčka – parcela č. 165
 10. Hasičský dvor – parcela č. 410/1
 11. Školská záhrada a dvor – parcela č. 410/9
 12. Športový areál – parcela č. 527/8

Príloha č. 2 k VZN o ver. priestrantvách, ochrane ŽP a zeleni v obci.

Vybrané dreviny, osobitne chránené obcou v zmysle § 17, odst. 5, VZN o verejných priestrantvách, ochrane ŽP a zeleni v obci Michal nad Žitavou.

Lokalita Lúčka, parcela č. 38 :

Strom č. 1 – Brest väz – Ulmus laevis, vek cca 50 rokov

Strom č. 2 – Pterokárya jaseňolistá – Pterocarya fraxinifolia, vek cca 50 rokov

Strom č. 3 – Pterokárya jaseňolistá – Pterocarya fraxinifolia, vek cca 50 rokov

Strom č. 4 – Pterokárya jaseňolistá – Pterocarya fraxinifolia, vek cca 50 rokov

Lokalita Miestny cintorín a priestor pred cintorínom, parcely č. 2, 4/1 a 214/3 :

Strom č. 5 – Lipa – Tilia, vek cca 80 rokov

Strom č. 6 – Lipa – Tilia, vek cca 80 rokov

Strom č. 7 – Lipa – Tilia, vek cca 80 rokov

Strom č. 8 – Lipa – Tilia, vek cca 80 rokov

Strom č. 9 – Pterokárya jaseňolistá – Pterocarya fraxinifolia vek cca 80 rokov

Strom č.10 – Lipa – Tilia, vek cca 80 rokov

Strom č.11 – Lipa – Tilia, vek cca 80 rokov

Strom č.12 – Lipa – Tilia, vek cca 80 rokov

Strom č.13 – Lipa – Tilia, vek cca 80 rokov

Strom č.14 – Lipa – Tilia, vek cca 80 rokov

Strom č.15 – Lipa – Tilia, vek cca 80 rokov

Strom č.16 – Lipa – Tilia, vek cca 80 rokov

Strom č.17 – Lipa – Tilia, vek cca 80 rokov

Strom č.18 – Lipa – Tilia, vek cca 80 rokov

Strom č.19 – Lipa – Tilia, vek cca 80 rokov

Strom č.20 – Javor horský – Acer pseudoplatanus, vek cca 80 rokov

Strom č.21 – Lipa – Tilia, vek cca 80 rokov

Strom č.22 – Pterokárya jaseňolistá – Pterocarya fraxinifolia, vek cca 80 rokov

Strom č.23 – Javor horský – Acer pseudoplatanus, vek cca 80 rokov

Strom č.24 – Pterokárya jaseňolistá – Pterocarya fraxinifolia, vek cca 80 rokov

Strom č.25 – Javor horský – Acer pseudoplatanus, vek cca 80 rokov

Strom č.26 – Javor horský – Acer pseudoplatanus, vek cca 50 rokov

Strom č.27 – Tuja východná – Thuja orientalis, vek cca 40 rokov

Strom č.28 – Tuja východná – Thuja orientalis, vek cca 40 rokov

Strom č.29 – Javor horský – Acer pseudoplatanus, vek cca 80 rokov

Strom č.30 – Pterokárya jaseňolistá – Pterocarya fraxinifolia, vek cca 80 rokov

Strom č.31 – Pterokárya jaseňolistá – Pterocarya fraxinifolia, vek cca 80 rokov

Strom č.32 – Pterokárya jaseňolistá – Pterocarya fraxinifolia, vek cca 80 rokov

Strom č.33 – Javor horský – Acer pseudoplatanus, vek cca 80 rokov

Strom č.34 – Pterokárya jaseňolistá – Pterocarya fraxinifolia, vek cca 80 rokov

Strom č.35 – Lipa – Tilia, vek cca 80 rokov

Lokalita – Hlavná ulica, od cintorína po zdravotné stredisko, parc.č. 215 časť :

Strom č.36 – Lipa – Tilia, vek cca 50 rokov

Strom č.37 – Lipa – Tilia, vek cca 50 rokov

Strom č.38 – Lipa – Tilia, vek cca 50 rokov

Strom č.39 – Lipa – Tilia, vek cca 50 rokov

Strom č.40 – Lipa – Tilia, vek cca 50 rokov
Strom č.41 – Lipa – Tilia, vek cca 50 rokov
Strom č.42 – Lipa – Tilia, vek cca 50 rokov

Strom č.43 – Lipa – Tilia, vek cca 50 rokov

Strom č.44 – Lipa – Tilia, vek cca 50 rokov

Strom č.45 – Lipa – Tilia, vek cca 50 rokov

Strom č.46 – Lipa – Tilia, vek cca 50 rokov

Strom č.47 – Lipa – Tilia, vek cca 50 rokov

Lokalita Poštový dvor, parcela č. 181/1 :

Strom č.48 – Pterokárya jaseňolistá, previsnutá

forma – Pterocarya fraxinifolia, forma pendula, vek cca 80 – 100 rokov

Strom č.49 – Tuja východná – Thuja orientalis, vek cca 80 – 100 rokov