Sväté Omše z našej farnosti

Príprava ku sviatosti birmovania – Sv. Omše s Katechézou

Nedeľné a Slávnostné sväté omše