Realizovanie veľkoobjemového odpadu

Veľkoobjemový odpad ( objemný odpad ), ako sú napr. nábytok, stoličky, postele a pod., čiže veľkoobjemový odpad z domácnosti, v zmysle zákona 79/2015 Z.z. zákon o odpadoch, je obec povinná zbierať najmenej 2 x do roka, ale bo mať kalendárovo určené dni, počas ktorých sa bude realizovať na zbernom dvore zber veľkoobjemového odpadu.

V obci Michal nad Žitavou sa bude realizovať zber veľkoobjemového odpadu, na zbernom dvore pod skládkou v tieto dni: 

v sobotu: 11.01.2020   od 9,00  – 13,00 hod
               
                08.02.2020   od 9,00  – 13,00 hod
               
                 04.04.2020    od 9,00  – 13,00 hod
                
                 06.06.2020    od 9,00  – 13,00 hod
                
                 05.09.2020    od 9,00  – 13,00 hod
                
                 07.11.2020    od 9,00  – 13,00 hod
      

V uvedených dňoch, môžu občania obce Michal nad Žitavou doniesť veľkoobjemový odpad, na zberný dvor.