Sadzobník úhrad

Cenník poplatkov za zapožičanie a prenájom kultúrneho domu:

Prenájom sály KD ( na spoločenské akcie, svadba,

rodinné oslavy, spoločenské zábavy,… )                                   50,- Eur / 1 deň

Prenájom zasadačky KD (na spoločenské akcie …)                30,- Eur / 1 deň

Prenájom kuchyne + chladiarenské zariadenia                      50,- Eur / 1 deň

K prenájmu týchto miestností sa započíta odpočet spotrebovaných energií (elektrická energia, plyn) podľa platných cien.

Zapožičanie riadov podľa platného cenníka.

Jednorázový  prenájom (predajné akcie, školenia, kar…)

Sála KD                                                                                                      35,- Eur

Zasadačka                                                                                                 20,- Eur

Prenájom domu smútku                                                                    10,- Eur

(v prenájme je započítané použitie chladiaceho boxu, prenájom miestností).

Vyhlasovanie v miestnom rozhlase                                                  1,- Eur

Poplatok za použitie verejného priestranstva

(pri predajných akciách na trhových miestach)                                      4,- Eur

Obecný  úrad  Michal nad Žitavou

Cenník požičiavania riadov:

Názov:                                                      Cena za kus v Eur:
 
Jedálenský príbor nerez                                    0,06                                             
Kávová lyžička nerez                                          0,01                            
tanier plytký                                                      0,06
tanier hlboký                                                     0,06
tanier dezertný                                                   0,04
Misa polievková                                                0,10
Misa šalátová                                                     0,05
Misa prílohová pečienková                               0,08
Misa prílohová malá                                         0,03
Misa kompótová                                                0,04
Šálka kávová +podšálka                                  0,06
Pohár na víno                                                    0,05
Pohár na likér                                                    0,04
Pohár na stopke                                                 0,05
Krčahy                                                               0,07
Pohár na kávu                                                   0,05
Naberačky                                                          0,07
Svietniky sklenené                                             0,10
Solničky                                                             0,03
Obrusy                                                               0,20
Stoly,  stoličky                                                         0,17,   0,10                          
Vlečka a traktor za jeden vývoz
do 1000 kg                                           
   10,-
Vlečka a traktor za jeden vývoz
nad 1000 kg                           
    40,-
Lešenie                                             5,- / deň