Správa o vývoji financií Obec Michal nad Žitavou od roku 2010

Vývoj financií Obec Michal nad Žitavou od roku 2010 :

31.12.2010 koniec funkčného obdobia 2006 – 2010 – Z.P.      :        290 132,09 eur

14.12.2014 koniec funkčného obdobia 2010 – 2014 – N.H.    :       135 513,38 eur

Vývoj financií od 14.12.2014 do konca roku 2017 a rok do konca novembra 2018 :

—————————————————————————————————

14.12.2014 – začiatok funkčného obdobia 2014 – 2018:      135 513,38 eur

31.12.2015                                                                               :      135 986,04 eur

31.12.2016                                                                               :      151 799,22 eur

31.12.2017                                                                               :      162 311,48 eur

Rok 2018:

31.03.2018                                                                              :      155 370,82 Eur

30.4.2018                                                                                :       141 615,53 Eur

31.5.2018                                                                               :        146 026,08 Eur

30.6.2018                                                                               :       142 528,79 Eur

31.7.2018                                                                               :       139 579,45 Eur

31.8.2018                                                                               :       141 058,96 Eur         

30.9.2018                                                                               :       149 133,61 Eur 

30.10.2018                                                                            :       149 895,31 Eur      

30.11.2018                                                                             :       152 718,87 Eur – koniec funkčného
                                                                                                                                      obdobia  2014-2018
                                                                                                                                      a začiatok   funkčného              
                                                                                                                                       obdobia 2018 – 2022

    Príjmy finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, Obec Michal nad Žitavou:

MesiacPríjmy obec z podielových daní rok 2018Na činnosť obceNa MŠ + ŠKD + ŠJObec + MŠ, ŠKD, ŠJSPOLUNa základnú školuZákladná škola spolu
20. v mes.2. v mes.
Január  49 003,00  19 150,00 6 290,0025 440,00 23 563,0023 563,00
Február  54 707,00  16 160,00 6 290,00    950,00 ŠJ23 400,00   6 720,00   
 24 587,00
54 870,00
Marec  45 669,00  12 558,00     2234,00  6 290,0021 082,00 24 587,0079 457,00
   
1.štvrťrok149 379,00  50 102,0019 820,0069 922,00 79 457,00
100,00 %  33,54 %  13.27 %  46,81 %  53,19 %
   
Apríl43 808,0013 272,006 290,0019 562,0024 246,00103 703,00
Máj43 035,00  5 779,006 290,0012 069,0024 246,00   6 720,00134 669,00
Jún42 000,0011464,006290,0017 754,0024 246,00158 915,00
   
2. štvrťrok128 843,0030 515,0018 870,0049 385,0079 458,00
100,00 %23,68 %14,65 %61,67 %
   
1.+2. štvrť.278 222,0080 617,0038 690,00119 307,00158 915,00158 915,00
100,00 %28,98 %13,91 %42,89 %57,11 %57,11 %
   
Júl46 187,0015 580,006361,0021 941,0024 246,00183 161,00
August45 466,0014 930,006290,0021 220,0024 246,00207 407,00
September44 645,0014 109,006290,020 399,0024 246,00231 653,00
   
3. štvrťrok136 298,00 44 619,0018 941,00 63 560,00 72 738,00
100,00 %32,74 %13,90 %45,64 %53,36 %
   
1.+2.+3. št.414 520,00125 236,0057 631,00182 867,00231 653,00231 653,00
100,00 %30,22 %13,90 %44,12 %55,88 %
   
Október51 202,0013 946,06290,020 236,024 246,0  6 720,0262 619,0
November42 530,0013 937,06290,020 227,022 303,0284 922,0
December   
4. štvrťrok
Všetci spoluObecMŠ+ŠKD+ŠJSpolu obec MŠ+ŠKD+ŠJ
Spolu od začiatku roka508252,00100,00 %153 119,0030,13 %70 211,0013,81 %223 330,0043,94 %284 922,0 284 922,00 56,06 %
Materská škola – MŠ, Školský klub – ŠKD a školská jedáleň- ŠJ za rok 2018 –október 2018   
Príjem a výdaj finančných prostriedkov:    
       
       
Originálne kompetenciePrenesené kompetencie  
Rok 2018príjemvýdajRok 2018MŠ PK príjemvýdaj 
mesiac  mesiac   
Január7 564,181 729,52Január   
Február6 290,006 854,12Február273,00  
Marec10 199,506 282,58Marec   
Apríl6 303,376 277,07Apríl   
Máj3 878,568 152,77Máj   
Jún7 681,226 689,16Jún273,00173,32 
Júl7 631,147 105,47Júl   
August6 290,006 091,91August   
September6 290,006 911,33September   
Október     6984,26       7 674,79Október   
November  November   
December  December   
      
Spolu69 112,2363 768,72Spolu546,00  
Zostatok 5 343,51Zostatok 372,68 
       
       
       
       
2.1.2018 stav financií:                                                               1 274,18   
Príjem od obce r. 2018  12 x 6290,0 =                                  75 480,00   
Vlastné príjmy r. 2018 cca                                                         9 275,00   
————————————————————————————————————  
Spolu príjmy r. 2018:                                                                86 029,18   
      
Priebežný vývoj financií na konciMesiaca október  2018:   
    
Zostatok:                                                                                                  5343,51 Eur   
Cena práce zamestnanci MŠ,ŠKD,ŠJ jeden mesiac: cca       5 850,00 Eur  
Rozdiel:                                                                                              -506,49 Eur