Symboly obce

Erb, vlajka a pečať tvoria trojicu základných symbolov obce. Na tvorbu každého z nich sa sťahuje osobitne heraldické, vexilologické a sigilografické zákonitosti, pravidlá a zvyklosti. Historicky symbolom Michala nad Žitavou je patrón farského kostola sv. Michal archanjel.

Erb

Vychádzajúc z historickej symboliky obce a pri zachovaní charakteristickej kompozície má erb Michala nad Žitavou túto podobu: v červenom štíte nad čiernym čertom stojí strieborno odetý sv. Michal archanjel so zlatým chocholom na prilbici. V pravej ruke nesie zlaté váhy, v ľavej zlatú palmovú ratolesť.

Vlajka

Vlajka obce pozostáva zo štyroch pozdĺžnych pruhov vo farbách červenej, bielej, žltej a čiernej. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončené tromi cípmi, t.j. dvoma zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

Pečať

Pečať obce je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC MICHAL NAD ŽITAVOU. Pečať má priemer 35 mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami a predpismi o používaní pečiatok s obecnými symbolmi.