Termíny zberu komunálneho odpadu rok 2020

Odvoz KO sa realizuje v piatok, v nepárnych týždňoch počas roka.

                       3.1.2020                  17.07.2020
                     17.1.2020                  31.07.2020   
                     31.1.2020                  14.08.2020
                     14.2.2020                  28.08.2020 
                     28.2.2020                  11.09.2020
                     13.3.2020                  25.09.2020
                     27.3.2020                    9.10.2020
                     10.4.2020                  23.10.2020
                     24.4.2020                    6.11.2020
                       8.5.2020                  20.11.2020
                     22.5.2020                    4.12.2020
                       5.6.2020                  18.12.2020
                     19.6.2020                  31.12.2020
                       3.7.2020

V prípade, že na  deň vývozu pripadne sviatok, občanom bude včas oznámený náhradný termín, ktorý určí zberová spol. BRANTNER Nové Zámky.