Termíny zberu komunálneho odpadu rok 2021

Odvoz KO sa realizuje v piatok, v nepárnych týždňoch počas roka.

30.12.2020 namiesto 1.1.2021                      16.07.2021
15.1.2021                                          30.07.2021
29.1.2021                                          13.08.2021
12.2.2021                                          27.08.2021
26.2.2021                                          10.09.2021
12.3.2021                                          24.09.2021
26.3.2021                                           8.10.2021
  9.4.2021                                         22.10.2021
23.4.2021                                           5.11.2021
  7.5.2021                                         19.11.2021
21.5.2021                                          3.12.2021
  4.6.2021                                        17.12.2021
18.6.2021                                        31.12.2021
  2.7.2021

V prípade, že na  deň vývozu pripadne sviatok, občanom bude včas oznámený náhradný termín, ktorý určí zberová spol. BRANTNER Nové Zámky.