Termíny zberu separovaného odpadu v roku 2021

Termíny zberu  separovaného odpadu v roku 2021

Deň a mesiac – I. polrokDeň a mesiac – II. polrok
15. január – piatok12. júl – pondelok
10. február – streda12. august – štvrtok
11. marec – štvrtok13. september – pondelok
16. apríl – piatok14. október – štvrtok
13. máj – štvrtok12. november – piatok
14. jún – pondelok10. december – piatok

ZLOŽKY ZBIERANÉ V TRIEDENOM ZBERE

Plasty

Patria sem:(Podľa možnosti prosíme uložiť zvlášť do vriec, resp. igelitových tašiek)

  1. Plastové fľaše od nápojov, plastové obaly od saponátov, aviváží
  2. Fólie obalové, tašky, vrecká, okrem obalov od cukríkov, cestovín s označením PP
  3. Polystyrén penový, neznečistený
  4. Z veľkoobjemových plastov lenbedničky,  plastový nábytok,  bandasky (okrem tých, v ktorých bol motorový olej a nebezpečné látky)

Nepatria sem: znečistené obaly chemikáliami a olejmi, viacvrstvové obaly, hrubo znečistené plasty (zeminou, farbami), podlahové krytiny, guma, molitan, gumolín, PVC rúry, obaly od cestovín, cukríkov s označením PP. Momentálne nezbierame tégliky od jogurtov, smotany nátierkového masla.

Kovy, kovové obaly

Patria sem: kovové konzervy železné a hliníkové, oceľové plechovky, sudy, železný šrot.

Nepatria sem: kovy hrubo znečistené inými prímesami (napr. betónom)

Sklo

Patria sem: sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky, črepy, okenné sklo (všetky poháre od potravín je potrebné vypláchnuť s vodou a bez obsahu vložiť do nádob na sklo – napr. tatárska omáčka, rôzne zaváraniny…)

Nepatria sem: vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtové sklo, fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarivky a pod.

Papier

Patria sem: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, lepenka, krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, baliaci papier.

Nepatria sem: umelohmotné obaly, vrstvené obaly, voskový papier, papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, krabičky od cigariet, špinavý či mastný papier, kopírovací papier, vrecia od cementu, použité vreckovky, plienky a hygienické vložky a pod.

Viacvrstvové kombinované materiály – tetrapaky

Patria sem: viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav a džúsov, vína, avivážnych prostriedkov.

Nepatria sem: viacvrstvové obaly od kávy, vreckových polievok, pudingov, práškov do pečiva, práškového cukru, korenín, nanukov, kakaového prášku a pod., znečistené kompozitné obaly, vrchnáky z kompozitných krabíc.

Elektronický šrot

Patria sem: všetky elektrospotrebiče – sporáky, chladničky, žehličky, fény, televízory, počítače, laptopy, príslušenstvo k počítačom, rádiá, prehrávače….

Nepatria sem: chladničky bez kompresorov, rozobraté televízory, rozbité obrazovky (máme problém s odbytom takto znehodnoteného elektroodpadu…)

Zoberieme aj náplne do tlačiarní, kartridge….

Všetky uvedené komodity musia byť rozdelené do umelých vriec.