Údržba Veľkého a Malého parku

    Veľký a Malý park v našej obci, patria medzi príjemné miesta, ktoré naši občania s radosťou navštevujú.

     Je to rozsiahle územie, s množstvom rastlín, chodníkov, mostov, odvodňovacím jarkom, detským ihriskom, plážovým futbalovým ihriskom, osvetlením a lavičkami.

     Údržba tohto veľkého priestoru je mimoriadne náročná na prácu a aj financie. Pravidelne treba kosiť, udržiavať chodníky, čistiť jarok, rotavátorovať plážové ihrisko, vymieňať žiarovky v osvetlení a pod.

    Ale mať takýto park, udržiavaný povedzme že na dobrej – t.j. priemernej úrovni, je pre nás všetkých veľmi príjemné po celý rok a preto to stojí za to.

 V súčasnosti prebieha v parku čistenie járkov a výmena dosiek na lavičkách, ktoré sú po 11 rokoch v zlom stave.

Staré dosky

Vymenené dosky čiastočne

Hotová lavička

Náklady na údržbu lavičiek, výmena dosiek, farba, šróby a práca prevyšuje 1000,0 Eur.

Horná lata na lavičke je ohnutá, väčšinou mladý ľudia sedia na lavičke tak, že sedia na hornej late a nohy majú na lavičke, tam kde by sa malo sedieť. Horné laty na lavičkách preto sú ohnuté a často aj zlomené. Veď obec to zaplatí, áno obec to zaplatí ale z peňazí nás všetkých, občanov obce.

Vyčistené pieskovisko

Vyčistený odvodňovací járok

Detské ihrisko bolo natreté v lete, v roku 2020.

V parku je príjemný chládok aj v jesennom čase.

O náš Veľký a Malý park, by sme sa mali starať všetci, je to príjemné miesto na relax a pobyt rodičov s deťmi. Dajú sa tu organizovať rôzne kultúrne, náboženské a športové akcie. Vážme si naše parky a tak sa aj k ním správajme. Preto že parky nie sú len obecné, ale sú naše, slúžia nám všetkým.

                                                            Ing. Peter Porubský
                                                                  starosta obce