Ukončené výberové konanie na rekonštrukciu kotolne materskej školy