Úrad verejného zdravotníctva SR / KORONAVÍRUS usmernenie

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY – usmernenie v súvislosti s ochorením spôsobeným KORONAVÍRUSOM

Viac informácií o prevencii:
www.uvzsr.sk

www.procare.sk

www.alfamedicalteam.com