Vás pozývame na oslavu dňa matiek

P o z v á n k a
Pri príležitosti dňa matiek, Vás pozývame na oslavu dňa matiek, ktorá sa uskutoční dňa 8. mája 2022 t.j. v druhú májovú nedeľu o 15,00 hod. v sále kultúrneho domu.

Programom:
• Príhovory
• Vystúpenie detí z MŠ a ZŠ.
• Odovzdanie kvetinového daru mamičkám.

Ing. Peter Porubský
starosta obce

v Michale nad Žitavou, dňa 05.05.2022