Vdp. Mgr. Jozef Mrkvica

Zo žiaľom v srdci spomíname, na zosnulého kňaza, rodáka z našej obce vdp. Mgr. Jozefa Mrkvicu (15.11.1951 –  14.7.2021 ). Človek z veľkým a láskavým srdcom, kňaza, misionára, oduševneného  kazateľa. Veľkého patriota a milovníka Slovenska , svojej rodnej obce.

Jeho kázne, v našom kostole, pri návštevách svojej rodnej obce, z misií na Ukrajine, vždy začínal úprimným a láskavým oslovením ,, Drahý rodáci“ v tých slovách bola láska, úprimnosť a aj radosť zo vzájomného stretnutia.

Svoje detstvo prežil v našej obci, tuná navštevoval aj základnú školu, stredoškolské štúdium absolvoval  na gymnáziu v Šuranoch, teologické štúdium v seminári v Bratislave.

Za kňaza bol vysvätený 8.6.1975, pôsobil na rôznych miestach na Slovensku, medzi farnosti v ktorých pôsobil dlhšiu dobu, patrí farnosť  Starý Tekov.

8.6.2020 oslávil 45. výročie vysviacky za kňaza , to už ale pôsobil ako misionár na Ukrajine, kde v tejto obetavej službe zotrval takmer 12 rokov.

Na Slovensko sa vrátil v roku 2021, prekonal ochorenie COVID – 19, s ťažkým priebehom a hneď po čiastočnom zotavení, znovu nastúpil do pastoračnej služby ako kňaz do Piešťan.

Piešťany boli aj jeho poslednou farnosťou, v ktorej pôsobil ako nemocničný kňaz, tuná 14.7.2021 po náhlej srdcovej príhode skončila púť kňaza, misionára a láskavého človeka, rodáka z našej obce, ktorý bol na to že je Michalčan vždy hrdý a vždy šíril dobré meno svojej rodnej obce.

Posledná rozlúčka s vdp. Mgr. Jozefom Mrkvicom bude 19.7.2021 o 16,00 hod. v kostole a na cintoríne v Michale nad Žitavou.

vdp. Mgr. Jozefa Mrkvica, náš Jožko, navždy zostaneš v našich spomienkach a modlitbách, veríme, že Nebeský Otec, Ťa bohato odmení za tvoju obetavú a celoživotnú pastoračnú prácu, veď na Pánovej vinici si pracoval vyše 46 rokov a celý Tvoj život bol obetovaný Bohu.

Už si stretol tých, čo si miloval a budeš čakať na tých, čo miluješ.