Voľby do orgánov samosprávny obcí – vymenovanie zapisovateľa