Výzva pre občanov obce!!!

Vážení spoluobčania!

Obec Michal nad Žitavou zastúpená starostom obce a predsedom krízového štábu obce Ing. Petrom Porubským v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu v oblasti zdravotníctva podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z.z.

Vyzývame

Všetkých občanov obce, predstaviteľov obecných inštitúcií, podnikateľov k maximálnej zodpovednosti.

Žiadame občanov obce, aby sa pohybovali po území obce s rúškami na tvári a vyhýbali sa na verejnosti stretnutiam s väčším počtom obyvateľov. 

Prosím pristupujte zodpovedne a disciplinovane k tejto mimoriadnej situácii. Je preto potrebné zvážiť pohyb po obci a stretávanie sa na verejných priestranstvách. Na individuálnu prechádzku a pohyb po čerstvom vzduchu, využívajte odľahlé časti obce a okolitú prírodu.


Ďakujem za pochopenie a spoluprácu.

Ing. Peter Porubský starosta obce Michal nad Žitavou