Zber HALUZINY

od 04.10. 2021 Po.

do 31.03. 2022 Št.

Možnosť objednania vlečky na vývoz haluziny z ostrihaných stromov a kríkov.

Každý občan danú haluzinu naloží na vlečku a následne bude vlečka bezplatne s haluzinou odvezená na skládku.

V prípade nepriaznivého počasia, nevhodných podmienok na vývoz haluziny (rozbahnený terén na skládke), alebo potreba vlečky na práce v obci,  sa vlečka na vývoz haluziny nepristaví.
Vlečka bude pristavená v náhradnom vhodnom termíne.

Pri nahlasovaní pristavenia vlečky, občania nahlásia aj telefónne číslo, aby prípadné zmeny mohli byť od komunikované.