Zber skla v obci Michal nad Žitavou – 1. štvrťrok 2021

28.01.2021 vo štvrtok
25.02.2021 vo štvrtok
26.03.2021 v piatok

Sklo musí byť v plechennej nádobe, ktorá je označená

nápisom sklo.