Živé vysielanie svätých omší počas veľkonočných sviatkov.

Úplné odpustky za zvyčajných podmienok možno získať:

      – na Zelený štvrtok pri verejnej adorácii Najsvätejšej sviatosti recitovaním alebo spevom Tantum ergo;
      – na Veľký piatok pri poklone krížu počas  liturgického slávenia; 
      – na Veľkonočnú vigíliu pri obnove krstných sľubov.
Túto milosť je možno získať aj pri televíznych obrazovkách.

Zelený štvrtok o 18:00 hod.

Veľký piatok – Krížová cesta o 10:00 hod.

Veľký piatok o 16:00 hod.

Adorácia ku krížu o 20:00 hod.

Hrob pána Ježiša

Biela sobota o 19:30 hod.

Veľkonočná nedeľa o 10:00 hod.

Veľkonočný pondelok o 10:00 hod.