Zmena zberovej spoločnosti od 1.4.2021

Od 1.4.2021 sa mení v našej obci zberová spoločnosť separovaného zberu, z dôvodu ukončenia činnosti Zberovej spoločnosti Palárikovo, z finančných dôvodov. Od 1.4.2021 zber separovaného zberu bude realizovať Zberová spoločnosť Brantner Nové Zámky, s.r.o., Viničná 23, Nové Zámky. Spôsob zberu je uvedený v prílohovom letáku. Žiadame uvedené pokyny rešpektovať. Do budúcna sa predpokladá zmena zberu skla. Podmienka zberovej spoločnosti. O všetkých nových skutočnostiach budete postupne včas informovaný v miestnom rozhlase, úradnej tabuli a obecnej stránke. Termín zberu bude nanovo zverejnený, po spracovaní harmonogramu pre jednotlivé obce zberovou spoločnosťou. Naďalej sa bude separovaný odpad vykladať vo vreciach na ulicu.