ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Michale nad Žitavou

Obec Michal nad Žitavou

uverejňuje

podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov:

Volebný obvod č. 1

Vo volebnom obvode sa volí 5 poslancov.
 
   
1.Renata Bujdáková, Mgr., 51 r., personalistka, Kresťanskodemokratické hnutie 
   
2.Klaudia Cagáňová, Mgr., 53 r., učiteľka, nezávislý kandidát 
   
3.Peter Drahoš, 48 r., živnostník, Kresťanskodemokratické hnutie 
   
4.Pavol Gajdoš, Ing., 49 r., administrátor informačných systémov, Kresťanskodemokratické hnutie 
   
5.Lenka Kaplanová, 47 r., vychovávateľka, Slovenská národná strana 
   
6.Marián Kmeťo, 50 r., strojár, Smer – sociálna demokracia 
   
7.Zdeno Lehký, 44 r., manager logistiky a dopravy, nezávislý kandidát 
   
8.Ladislav Matula, 58 r., montážnik, Slovenská národná strana 
   
9.Lucia Orolínová, Mgr., 35 r., učiteľka, nezávislý kandidát 
   
10.Jozef Oškerský, 49 r., montážnik, Smer – sociálna demokracia 
   
11.Marek Ovsenák, 40 r., kvalitár analytik, Smer – sociálna demokracia 
   
12.Miloš Palán, 38 r., živnostník, Smer – sociálna demokracia 
   
13.Tomáš Pecho, 32 r., živnostník, Smer – sociálna demokracia 
   
14.Roman Pilek, 36 r., invalidný dôchodca, nezávislý kandidát 
   
15.Martin Švec, 41 r., príslušník PZ, nezávislý kandidát 
   
16.Ľubica Trnkusová, 67 r., dôchodkyňa, Slovenská národná strana 
VMichale nad Žitavou
Dátum:20. september 2022

predseda volebnej komisie

podpis

odtlačok pečiatky obce