ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby starostu obce v Michale nad Žitavou

Obec Michal nad Žitavou

uverejňuje

 podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce:

Kandidáti:

1.  Peter Porubský, Ing., 63 r., starosta, nezávislý kandidát

2.  Juraj Supek, 55 r., živnostník, Smer – sociálna demokracia

 
VMichale nad Žitavou
Dátum:20. septembra 2022

predseda volebnej komisie

podpis

odtlačok pečiatky obce