Zriadená telefónna linka na donášku jedla a inej pomoci pre ľudí, ktorí nemôžu chodiť von.

Obec Michal nad Žitavou ponúka starším, imobilných občanov nad 70. rokov samostatne žijúcich a ľudom v preventívnej karanténe ktorí potrebujú zadovážiť si potraviny a lieky a nemajú v príbuzenskej rodine žiadnu osobu, ktorá by im potraviny a lieky nakúpila, môžu požiadať obecný úrad o pomoc pri nakúpení potravín priamo do domácnosti a to v čase od 8:00 do 12:00 hod. .

Títo občania sa môžu nahlásiť telefonicky na telefónne číslo 035/6596126.