Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisii.

  OBEC     MICHAL NAD ŽITAVOU Obecný úrad 160, 941 61 Michal nad Žitavou Tel. : 035/6596126, E-mail: ou.michal@gmail.com

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie

oznámenia o delegovaní člena a náhradníka

do okrskovej volebnej komisii

V súlade   s   harmonogramom   organizačno-technického  zabezpečenia  volieb  do Národnej rady Slovenskej republiky, konaných dňa 29.2.2020, Obec Michal nad Žitavou určuje pre zasielanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej  volebnej komisie, e-mailovú adresu:

ou.michal@gmail.com

Michale nad Žitavou,  dňa  10.12.2019                                 Ing. Peter Porubský,  v. r.

                                                                                                            starosta obce