Úradná tabula

Informácia – Antigénové Testovanie REZERVÁCIA ČASENIEK NA SOBOTU 17.04.2021 !!!

REZERVÁCIA ČASENIEK NA SOBOTU 17.04.2021 !!! Vážený spoluobčania , dňa 17.04.2021 to je v sobotu v našej obci prebehne trináste kolo Antigénového testovania. Testovať sa bude od 7:30 hod. do 12:00 hod. Nakoľko našim cieľom je čo najviac skrátiť Váš čakací čas v dlhých radoch, budeme radi keď využijete REZERVAČNÝ formulár a objednáte sa na …

Read more

Verejná vyhláška – voľba hlavného kontrolóra obce

Verejná vyhláška Podľa § 18 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení., obecné zastupiteľstvo obce Michal nad Žitavou vyhlasuje voľby hlavného kontrolóra obce na 20.5.2021 na 17,30 hod., počas 16. obecného zastupiteľstva Obce Michal nad Žitavou, v sále kultúrneho domu. Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce musí odovzdať svoju písomnú prihlášku najneskôr 14 dní pred dňom …

Read more

Harmonogram separovaný zber po novom -Brantner

Michal n Žitavou JAN FEBR MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEPT OKT NOV  DEC SKLO   1100 / 6 ks        x 11.5 x 12.7 x 14.9 x 16.11 x PAPIER VRECIA       13.4 X 08.6 X 11.8 X 06.10 x 13.12 PLAST VREC       08.4 06.5 01.6 08.7 …

Read more

Zmena zberovej spoločnosti od 1.4.2021

Od 1.4.2021 sa mení v našej obci zberová spoločnosť separovaného zberu, z dôvodu ukončenia činnosti Zberovej spoločnosti Palárikovo, z finančných dôvodov. Od 1.4.2021 zber separovaného zberu bude realizovať Zberová spoločnosť Brantner Nové Zámky, s.r.o., Viničná 23, Nové Zámky. Spôsob zberu je uvedený v prílohovom letáku. Žiadame uvedené pokyny rešpektovať. Do budúcna sa predpokladá zmena zberu …

Read more